Juridiska former i Sverige

redigera
Juridisk person Kod för juridisk form i org.nr-registret Org.nr.-tilldelande myndighet
Övrigt aktiebolag 49 Bolagsverket
Allmän försäkringskassa 85 Statistiska centralbyrån
Erkänd arbetslöshetskassa 95
Bankaktiebolag 41 Bolagsverket
Bankfilial Bolagsverket
Bostadsförening
Bostadsrättsförening 53 Bolagsverket
Ekonomisk förening 51 Bolagsverket
Enkelt bolag 21 Skatteverket
Europabolag (SE) 43 Bolagsverket
Europakooperativ 55 Bolagsverket
EEIG, Europeisk Ekonomisk Intressegruppering Bolagsverket
Familjestiftelse 71 Skatteverket
Fysisk person 00
Föreningsbank 52
Försäkringsaktiebolag 42 Bolagsverket
Handelsbolag och kommanditbolag 31 Bolagsverket
Hypoteksförening 88 Statistiska centralbyrån
Ideell förening 61 Skatteverket
Juridisk form ej utredd 99
Enhet inom svenska kyrkan tidigare 86 numer 63
Gruvbolag 32
Borgerlig primär-kommun 82 Statistiska centralbyrån
Kommunalförbund 83 Statistiska centralbyrån
Konkursbo
Kooperativ hyresrättsförening 54 Bolagsverket
Landsting 84 Statistiska centralbyrån
Medlemsbank Bolagsverket
Offentlig korporation och offentlig anstalt 87 Statistiska centralbyrån
Oskiftat dödsbo 91 Skatteverket
Partrederi 22 Skatteverket
Regional statlig myndighet 89 Statistiska centralbyrån
Samfällighetsförening, sambruksförening och vägförening 62 Lantmäteriet
Sparbank 93 Bolagsverket
Statlig enhet (myndighet) 81 Statistiska centralbyrån
Stiftelse
Registrerat trossamfund 63 Kammarkollegiet
Understödsförening 94 Finansinspektionen
Utländsk juridisk person 96
Vattenförbund Länsstyrelsen
Vägförening Lantmäteriet
Värdepappersfond 23
Ömsesidigt försäkringsbolag 92 Bolagsverket
Övrig stiftelse och fond 72
Övrig svensk juridisk person enligt särskild lagstiftning 98
Utländskt företags filial Bolagsverket

Se även

redigera

Källor

redigera