Județ är en administrativ indelning motsvarande län som används i Rumänien och som även har använts under en tid i Moldavien (1998-2003).

Rumäniens județi

Namnet användes ursprungligen på bojarens kontor och härstammar ursprungligen från Rumänskans jude (latin: judicis). Där han hade både administrativ och juridisk makt i motsvarande ungefär domare och borgmästare.

RumänienRedigera

Rumänien är uppdelat i 41 județi (län), som var och en leds av en landshövding som utses av regeringen. Huvudstaden Bukarest tillhör inget län utan utgör en separat enhet med likvärdig administrativ status.

MoldavienRedigera

Moldavien var mellan 1998 och 2003 uppdelat i nio județi (län). Huvudstaden Chișinău samt regionerna Gagauzien och Transnistrien (Stânga Nistrului) tillhörde inget län utan utgjorde separata enheter med likvärdig administrativ status.

Se ävenRedigera