Jordans lemma är ett resultat inom komplex analys som ofta används vid beräkning av kurvintegraler. Lemmat är uppkallat efter matematikern Camille Jordan.

Halvcirkeln C i komplexa planet uppdelad i C1 och C2.

Det finns flera olika varianter av Jordans lemma, men en av dessa kan användas för att visa flera andra: Om C1 är övre halvcirkeln med radien R, gäller att

Med hjälp av detta kan man visa att om är en funktion sådan att för alla (exempelvis om där P och Q är två polynom sådana att grad Q > grad P) gäller att

Tillämpningar redigera

En vanlig tillämpning av Jordans lemma är att bestämma integralen av en funktion f på hela  , eftersom kurvintegralen kring C kan skrivas:

 

där C2 är en del av den reella axeln. Om man nu låter radien på C gå mot oändligheten, kommer C2 gå mot hela  . Om f är en funktion så att  , kommer första integralen, enligt ovan, gå mot noll så att:

 

och integralen i vänsterledet kan räknas ut med residysatsen, uttryckt som:

 

där summan tas över alla residyer i övre komplexa halvplanet (den reella axeln exkluderad).

Källor redigera