Lemma

en mindre sats för bevisning av större satser
Denna artikel behandlar det matematiska begreppet lemma. För ordformen, se Lemma (ordform).

Ett lemma eller en hjälpsats är i ett bevis, ett resultat av mindre betydelse, som är ett delsteg i bevisandet av en viktigare sats. Vad som karakteriserar ett lemma är inte väldefinierat och varierar mellan olika framställningar. Ett känt lemma är Jordans lemma.

Se även Redigera

Källor Redigera

  • Hyltén-Cavallius och Sandgren, Matematisk Analys I, Lund 1962.
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.