Öppna huvudmenyn

Johanneslund är en sommarvilla på Eolshällsvägen vid Mälarens strand i Mälarhöjden, Hägersten.

På 1860-talet började Mälarens sydvästra strand bebyggas med sommarvillor som gavs en för tiden typisk och påkostad arkitektur. Johanneslund är uppförd på en stomme från 1700-talet som byggts om och till under 1870- och 80-talet. Senare har vissa förändringar gjorts, t.ex. den stora öppna altanen högst upp, tillbyggd entré mm. Den stora sommarvillan är fortfarande att betrakta som ett välbevarat exempel på ett anslående sommarhus uppförd på slutet av 1800-talet vid Mälarens strand. Johanneslund är även väl synlig från vattnet.

Från 1860-talet blev det populärt att ha ett sommarnöje här. Andra sevärda hus är Gunnarsberg (1860), Fridshyddan vid Källbacken 12 (1878) och Sagatun vid Brådstupsvägen 27, uppförd i fornnordisk stil 1881.

Johanneslund förvärvades av Stockholms stad under 1920-talet. Anledningen till förvärvet var främst att få rådighet över mark som förväntades bli av väsentlig betydelse för stadens långsiktiga planer för bebyggelse, trafikleder, tekniska serviceprojekt etc. Staden har genom åren hyrt ut Johanneslund som fritidsbostad. I samband med ny detaljplan 1995 styckades ett antal fastigheter av från den allmänna marken. Johanneslund fick då fastighetsbeteckningen Gunnarsberg 2.

Staden bedömde senare att Johanneslund inte var strategiskt viktig att äga. Johanneslund såldes 2012 och är nu i privat ägo.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera