Johan Anton Lindqvist

svensk skådespelare

Johan Anton Lindqvist, född 25 december 1759 i Ystad, död 17 september 1833 på Torpa vid Göteborg, var en svensk teaterdirektör. Han var ledare för ett eget teatersällskap från 1793. Hans sällskap turnerade i den svenska landsorten och spelade en särskilt stor roll inom Göteborgs teaterhistoria.

Johan Anton Lindqvist
Född25 december 1759
Ystad, Sverige
Död17 september 1833 (73 år)
Göteborg, Sverige
Medborgare iSverige
SysselsättningSkådespelare
Redigera Wikidata

Biografi Redigera

Lindqvists bakgrund är okänd. Han var verksam som aktör i Carl Seuerlings teatersällskap 1788, och turnerade då i Finland från 1789. Från 1793 är han bekräftad som ledare av ett eget kringresande teatersällskap: hans trupp uppträdde samma år i Gävle från 7 augusti[1] till nyåret 1794. Därefter gick färden i början av 1794 till Norrköping och källarmästare Egges teater. I staden hade redan Johan Peter Lewenhagen, som ledare för Carl Gottfried Seuerlings sällskap, kommit, och var igång i en annan lokal. Stadens tidningar hade annonser inne från de båda sällskapen där Lewenhagens kallades "Kongliga Priviligierade Theater".[2]

Lindqvist delade in sina uppsättningar i abonnemangsavdelningar där den första omgången gällde 12 föreställningar och sedan kunde abonnenterna välja om de ville betala för ytterligare 12 föreställningar med bibehållande av sina loger.[3] För att få resa runt med teatersällskap behövdes ett s. k. "Kongligt privilegium". Sannolikt är att Lindqvist avtalsmässigt fick använda Seuerlings tillstånd mot en arrendekostnad för att kunna bedriva sin nya verksamhet som teaterdirektör. Vanligt var att användaren gick med på att betala alla omkostnader och avgifter med sin teaterverksamhet, för att inte originalinnehavaren skulle bli lidande ekonomiskt.

Lindqvist och hans sällskap upprätthöll verksamheten i Comediehuset i Göteborg från 1793 till 1800 (med fast etablering där från 12 december 1794). Tidigare teaterdirektör fram till februari 1792 var Lovisa Simson. Hösten 1795 hade Lindqvist låtit iordningställa Comediehuset i Göteborg med nyare inrättning, skaffat nya skådespelare och ordnat nya musiker för orkestern, inför säsongen i november. Han annonserade med en större annons efter abonnenter till de nya 135 platserna fördelade på 19 loger och 16 enskilda platser och även om höjda priser, lika dem i Stockholm, för att täcka sina omkostnader. För säsongen skulle han ge 49 abonnemangsföreställningar[4] Han var initialt direktör, men ekonomiska problem, på grund av höga omkostnader och färre besöksinkomster, gjorde att han efter spelterminens slut i september 1797 överlät styrelsen till det nybildade "Theateraktiebolaget", som då tog över Comediehuset och ekonomin under ledning av handlandena Niklas Björnberg och Andreas Fredrik Ritterberg. Dessa överlät själva verksamheten och ansvaret för aktörerna på Lindqvist, som då fick den nya titeln "Theaterföreståndare" och en ny speltermin påbörjades den 9 oktober 1797.

Lindqvists trupp besökte Malmö som landsortsteater både en kort säsong 7 juni–30 juli 1798[5] och en längre säsong 23 augusti–20 november 1799[6] i det s.k. Berghska huset tillhörigt Rådman Carl Magnus Nordlindh vid Stortorget / Kyrkogatan. Det var en tillfälligt upplåten byggnad då Malmö ännu inte hade en fast teaterbyggnad. I truppen ingick operasångaren och skådespelaren Jonas Sundman som var anställd i truppen sedan 1793 fram till sin död, operasångaren och skådespelaren Johan Erik Brooman, skådespelaren Carl Johan Hjelmstedt, skådespelarna Eva Margareta Fundin och Johan Adolf Halldén. Föreställningarna bestod av en längre pjäs eller av en längre förpjäs och en kortare efterpjäs. Trupperna kunde utnyttja lokala sångföreningar och lokala musiker vid sina föreställningar.

Efter föreställningarna i Göteborg 31 augusti 1798 upplöstes "Theateraktiebolaget" av aktieägarna pga dålig lönsamhet och skådespelarna avskedades. Johan A. Lindqvist hade då redan innan år 1797 ansökt och fått tillstånd att driva värdshus med biljard i Göteborg, som öppnades 6 december 1797.[7] [8] Lindqvist bedrev ingen teater i teaterhuset under resterande 1798 som han fortfarande hyrde under tiden och hade annan verksamhet där. Endast ett par separata uppträdanden av utifrån kommande artister vid jultiden 1798 förekom där. Ett par speldagar annonserades 2 och 4 juli 1899 i tidningarna, sedan skulle han resa bort.[9] [10] Men att han då åter börjat med en egen trupp som teaterdirektör, visar sig i och med Malmösejouren i augusti–november 1899. Utåt i Göteborg hade beskedet varit att han skulle ha åkt till Skara 13 juli och inte återvänt därifrån förrän 1 december 1799. 16 december 1799 startade direktör Johan A. Lindqvist en ny speltermin i Göteborg med en rätt ny truppsammansättning.[11]

I början av 1800 i Göteborg var Johan Lindqvist svårt sjuk så hustrun övertog ledningen av truppen. Till den sista planerade föreställningen för terminen den 20 februari hoppades hon på stort besöksantal då ekonomin var ganska usel.[12] Lindqvist hade sedan tillfrisknat eftersom han for med truppen till Norrköping i slutet av mars 1800. Åren 1802 och 1804 besökte Lindqvistska truppen Malmö igen[13], nu i Malmös första fasta teaterbyggnad vid Grynbodgatan 33 (senare nr. 3).

År 1800 ska Lindqvist ha fått tillstånd att turnera i Danmark. Det är inte bekräftat att han gjorde det, men i sådana fall kan hans trupp räknas som den första svenska som uppträdde där.

Från 1810 till 1816 uppträdde hans sällskap återigen på Comediehuset i Göteborg, och 1816–1820 på Segerlindska teatern.

Familj Redigera

Johan Anton Lindqvist var före 1794 gift med skådespelaren Maria Christina Nordström (1774–7 nov.1819),[14] med vilken han år 1798 hade sju barn. Nordström skötte under 1790-talet en bisyssla som krögare i makens namn. Under Lindqvists pågående speltermin i Norrköping i juni år 1800 avled först skådespelaren Margareta Sofia Lagerqvist g. Brooman, av en bröstsjukdom den 6 juni. Sedan avled Lindqvists yngsta dotter Johanna Charlotta Amalia Lindqvist den 11 juni, nästan 2 år gammal, i Göteborg.[15] I mars 1794 avled även Lindqvists son Otto Mauritz, 3 mån gammal, när de var i Norrköping.[16] Den 18 juli 1802 avled nästa dotter, Eva Sophia, i Göteborg 3 år gammal.[17] Under 1812 års säsong fanns döttrarna Mamsell Marie Lindqwist och Mamsell Stella Lindqwist med i truppen. Sonen Johan Henric Lindqvist blev packhusinspektor.

Tiden som teaterdirektör 1793–1810 Redigera

År Ort Spelperiod Antal pjäser
1793 Göteborg 12 juli–2 aug.
1793 Gävle 7 aug–dec
1794 Norrköping

(Egges teater)

6 mars till 4 juni 24
1794 Göteborg 12 dec–19 dec
1795 Göteborg 7 jan–28 aug
1795 Uddevalla oktober
1795 Göteborg 2 nov–29 dec
1796 Göteborg 9 jan–17 mars

Påskuppehåll

29 mars–23 aug

70
1796 Udevalla 27
1796 Göteborg 3 nov–30 dec 23
1797 Göteborg 10 jan–12 sep 68
1797 Göteborg 9 okt–29 dec
1798 Göteborg 17 jan–18 maj
1798 Malmö (i det s.k. "Berghska huset" vid Stortorget, upplåten tillfälligt för teater 1798–1801. 7 juni–30 juli 45
1798 Göteborg 10 aug–31 aug

(sista för dåvarande trupp)

1799 Göteborg 2–4 juli 4
1799 Malmö 23 aug–20 nov. 45
1799 Göteborg 16 dec–30 dec
1800 Göteborg 2 jan–11 mars.
1800 Norrköping 23 mars–29 juni. 58
1802 Malmö (i Malmös första fasta byggnad för upplåten teater (1802–1808) vid Grynbodgatan 33 (nr. 3 efter 1913) 29 januari–1 april, 14 maj–6 juni 38
1804 Malmö 6 juli–4 november 62
1806 Gävle 19 maj–2 juli
1806 Carlshamn

(Teatern vid Bränneriet)

20 juli–20 aug äv. dec
1810 Göteborg 5 okt–dec.
1811 Göteborg Jan–6 april; 8 okt–28 dec
1812 Göteborg 3 jan–augusti

sedan ny säsong från oktober–30 dec

med utökat antal aktörer.

1813 Göteborg 2 jan–30 dec
1814 Göteborg 7 jan–22 dec

Referenser Redigera

Noter Redigera

 1. ^ ”Nästkommande Onsdag, eller den 7 Augusti, upföres uppå härwarande Opera-Huset härstädes under Directeuren Lindqwists Direction.”. Weckoblad för Gefleborgs Län, annons under "Diwerse Kungörelser". 3 augusti 1793. https://tidningar.kb.se/2581311/1793-08-03/edition/152848/part/1/page/4/?newspaper=WECKOBLAD%20F%C3%96R%20GEFLEBORGS%20L%C3%84N&from=1793-08-03&to=1793-08-03. Läst 5 april 2023. 
 2. ^ ”I morgon Torsdag den 6 Martii upföres på den hos Hr Källarmästaren Egges inrättade theater”. Norrköpings Tidningar, annons under Lewenhagens. 5 mars 1794. https://tidningar.kb.se/4112756/1794-03-05/edition/146391/part/1/page/3/?newspaper=NORRK%C3%96PINGS%20TIDNINGAR&from=1794-03-05&to=1794-03-05. Läst 6 april 2023. 
 3. ^ ”I dag Onsdag den 2 April upföres uppå den hos Hr Handelsman Egge inrättade Theater.”. Norrköpings Tidningar, annons längre ner. 2 april 1794. https://tidningar.kb.se/4112756/1794-04-02/edition/146391/part/1/page/3/?newspaper=NORRK%C3%96PINGS%20TIDNINGAR&from=1794-04-02&to=1794-04-02. Läst 6 april 2023. 
 4. ^ ”Härwarande Spectacel öpnas för denna Termin d. 2 nästk. Nov.”. Götheborgs Tidningar, andra annonsen. 20 oktober 1795. https://tidningar.kb.se/2625488/1795-10-20/edition/153025/part/1/page/2/?q=Lindqwist&from=1794-01-01&to=1795-12-31&newspaper=G%C3%96THEBORGS%20TIDNINGAR. Läst 4 april 2023. 
 5. ^ ”Man får äran härmed tillkännagifwa, at den uti Götheborg etabl. Theater-Troupe är ankommen till Malmö.”. Nytt och Gammalt, annons längst ner. 6 juni 1798. https://tidningar.kb.se/2801121/1798-06-06/edition/147487/part/1/page/6/?newspaper=NYTT%20OCH%20GAMMALT&from=1798-06-06&to=1798-06-06. Läst 6 oktober 2022. 
 6. ^ ”Nästkommande Fredag d. 23 dennes börjas Spectaclerna härstädes”. Nytt och Gammalt, annons längst ner. 21 augusti 1799. https://tidningar.kb.se/2801121/1799-08-21/edition/147487/part/1/page/6/?newspaper=NYTT%20OCH%20GAMMALT&from=1799-08-21&to=1799-08-21. Läst 6 oktober 2022. 
 7. ^ ”Uti Hr Jernhandlaren O. Bronanders hus wid Stora Torget en trappa up, öppnas i morgon Onsdag d. 6 ett nytt Caffe- och Wärdshus.”. Götheborgs Tidningar, tredje annonsen. 5 december 1797. https://tidningar.kb.se/2625488/1797-12-05/edition/153025/part/1/page/4/?newspaper=G%C3%96THEBORGS%20TIDNINGAR&from=1797-12-05&to=1797-12-05. Läst 6 april 2023. 
 8. ^ ”Uti den för förleden Tisdag af mig i Götheborgs Tidningar och Allehanda insatte annonce, är af förseende insatt "Jernhandlaren", men bör wara Handelsman O. Bronander; äfwen att det öppnade Wärdshuset hålles af undertecknad, ingen annan boende i huset. J. A. Lindqwist.”. Götheborgs Tidningar, större annons om korrigering av tidigare annons. 7 december 1797. https://tidningar.kb.se/2625488/1797-12-07/edition/153025/part/1/page/4/?q=Lindqwist&from=1750-01-01&to=1799-12-30&page=1. Läst 6 april 2023. 
 9. ^ ”I afton uppföres "Den landsförviste, eller Den ädla Stoltheten", drama i 3 acter.”. Götheborgs Tidningar, mindre annons i mitten. 2 juli 1799. https://tidningar.kb.se/2625488/1799-07-02/edition/153025/part/1/page/2/?newspaper=G%C3%96THEBORGS%20TIDNINGAR&from=1799-07-02&to=1799-07-02. Läst 5 april 2023. 
 10. ^ ”I afton upföres "Azemi, eller Wildarne", drama i 3 acter. (--) och blifwer detta det sista före min afresa. J. Lindqwist.”. Götheborgs Tidningar, liten annons längre upp. 4 juli 1799. https://tidningar.kb.se/2625488/1799-07-04/edition/153025/part/1/page/2/?newspaper=G%C3%96THEBORGS%20TIDNINGAR&from=1799-07-04&to=1799-07-04. Läst 6 april 2023. 
 11. ^ ”Nästk. Måndag d. 16 dennes öpnas Theatern härstädes för denna Winter-Termin.”. Götheborgs Tidningar, annons längre ner. 13 december 1799. https://tidningar.kb.se/2625488/1799-12-13/edition/153025/part/1/page/2/?newspaper=G%C3%96THEBORGS%20TIDNINGAR&from=1799-12-13&to=1799-12-13. Läst 5 april 2023. 
 12. ^ ”Då under min mans långwariga och swåra sjukdom åskådarnes antal warit så ringa.”. Götheborgs Allehanda, annons överst. 19 februari 1800. https://tidningar.kb.se/2625423/1800-02-19/edition/148004/part/1/page/4/?q=Lindqwist&from=1800-01-01&to=1800-12-31&newspaper=G%C3%96THEBORGS%20ALLEHANDA. Läst 4 april 2023. 
 13. ^ ”Nästkommande Fredag d. 29 dennas, uppföres på Theatern i Malmö.”. Nytt och Gammalt, 4:e annonsen. 27 januari 1802. https://tidningar.kb.se/2801121/1802-01-27/edition/147487/part/1/page/8/?newspaper=NYTT%20OCH%20GAMMALT&from=1802-01-27&to=1802-01-27. Läst 12 maj 2023. 
 14. ^ ”Direktören Johan Anton Lindqwists k. maka, Maria Christ. Lindqwist, född Nordström.”. Carlstads Tidning, annons överst. 20 november 1819. https://tidningar.kb.se/2622236/1819-11-20/edition/154202/part/1/page/1/?q=Maria%20Nordstr%C3%B6m&from=1819-01-01&to=1819-12-31. Läst 7 april 2023. 
 15. ^ ”Tillkännagiwfes att Directeur Johan A. Lindqwists yngsta dotter.”. Götheborgs Tidningar, annons överst. 13 juni 1800. https://tidningar.kb.se/2625488/1800-06-13/edition/153025/part/1/page/5/?q=Lindqwist&from=1800-01-01&to=1800-12-31&newspaper=G%C3%96THEBORGS%20TIDNINGAR. Läst 4 april 2023. 
 16. ^ ”Död: Hr Theater-Directeuren Joh. Ant. Lindqwists son.”. Norrköpings Tidningar, annons längst ner. 14 mars 1794. https://tidningar.kb.se/4112756/1794-03-14/edition/146391/part/1/page/1/?newspaper=NORRK%C3%96PINGS%20TIDNINGAR&from=1794-03-14&to=1794-03-14. Läst 6 april 2023. 
 17. ^ ”Tillkännagifwes att Comedie-Directeuren Lindqwists dotter.”. Götheborgs Tidningar, annons nära nedre mitten. 22 juli 1802. https://tidningar.kb.se/2625488/1802-07-22/edition/153025/part/1/page/3/?q=lindqwist&from=1800-01-02&to=1803-12-30. Läst 6 april 2023. 

Källor Redigera