Carl Magnus Nordlindh, född 1768 i Söderköping, död 1825, var en svensk borgmästare.

Rönneholm

Nordlindh hade, utan några lärdomsprov, från köpman med kommerseråds titel 1805 blivit borgmästare i Malmö. Han var även riksdagsman och direktör för Malmö diskont. I egenskap av borgmästare verkade han för ordnandet av fattigvården i staden, för restaureringen av Malmö rådhus och för byggandet av Malmö Teater. Han anlade Rönneholm i Malmö, byggde där det första corps-de-logiet 1796–98 och det nuvarande 1812. Efter Malmö diskonts fall 1817 fick han lämna sina befattningar, dömdes till fängelse och levde efter frigivningen obemärkt.

År 1962 uppkallades Nordlinds väg i Malmö efter honom.

LitteraturRedigera

  • Olle Helander: Carl Magnus Nordlindh: "själen uti alla kommunala angelägenheter", Malmö fornminnesförenings årsskrift 1972, sid. 46-64

KällorRedigera

  • Carl Sjöström: Skånska nationen 1682–1832, Lund 1897, sid 536.
  • Gator i Malmö (red. Birgit Bender) 1999, ISBN 91-971637-1-6, sid. 175f.
Företrädare:
Malmös borgmästare
1805 – 1818
Efterträdare:
Hans Aron Falkman