Joakim Nergelius, född 1962, är sedan 2003 professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet samt rättsvetenskaplig författare.

I sin forskning har Nergelius sysslat med maktdelning, demokratibegreppet och konstitutionell rätt, samt författat läromedel i statsrätt.

1987 tog Nergelius jur.kand. och hade notarietjänst i Malmö tingsrätt. 1990 blev han forskare och lärare vid universitetet i Lund. Han doktorerade vid Lunds universitet i konstitutionell rätt 1996 med avhandlingen Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i ett komparativt perspektiv[1], och blev docent samma år. 1997-98 tjänstgjorde han vid EG-domstolen som handläggare vid forsknings- och dokumentationsavdelning, och var därefter verksam som lektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 2002-2003 var han tjänsteman vid EU:s regionkommitté. 2003 utnämndes han till professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han deltog i Demokratiutredningen 1998-2000.

Utmärkelser, ledamotskap och priserRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nergelius, Joakim (1996). Konstitutionellt rättighetsskydd: svensk rätt i ett komparativt perspektiv. Norstedts juridik, 99-1864390-0 (1. uppl.). Stockholm: Fritze. Libris 7267687. ISBN 91-38-50523-1 
  2. ^ https://journals.lub.lu.se/vsl/issue/view/3031/621 Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 2018