Arien oder Melodeyen är en koralsamling som gavs ut i fem delar, varav den sista är daterad till 1642, av organisten i Königsberg Heinrich Albert. Ur samlingen har några melodier hämtats till Sverige för de svenska psalmböckerna.

Arien oder Melodeyen
GenreKoralbok
Utgivningsår?-1642

Enligt 1697 års koralbok är det samma melodi till psalmerna "Jesus, lär mig alltid tänka" (nr 158) och "Ach! hwad skal jagh doch begynna" (nr 244). Men enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer hänvisar psalmen "Jesus, lär mig alltid tänka" (1695 nr 158) till 1697 års melodi för psalm nr "Jesus är mitt liv och hälsa" (nr 141) som alltså enligt 1697:ans koralbok inte har samma melodi som de två tidigare!

Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer hämtades ur den femte delen melodin till psalmen Jesus, du mitt hjärtas längtan (1819 nr 204) som också användes till flera psalmer.

Psalmer redigera

Ur fjärde delen

Ur femte delen: