Med statligt bolag avses en företagsform, där staten är huvudsaklig ägare. Många svenska statliga affärsverk har omvandlats till statliga aktiebolag.

Ägandet har sedan under åren varit föremål för en omfattande så kallad privatisering.

Internationellt tar sig såväl det offentliga ägandet som de juridiska formerna många olika uttryck, se till exempel det isländska.

Se ävenRedigera

Fotnoter och referenserRedigera