Jensens olikhet är inom matematiken en uppskattning av integraler av konvexa funktioner. Olikheten används ofta då man vill visa att följder av funktioner konvergerar mot någon gränsfunktion eller då man är intresserad av konvergenshastigheter.

Olikheten kan ses som en generalisering till allmänna konvexa funktioner av olikheten

giltig för reella tal x och y.

Jensens olikhetRedigera

Låt   vara ett sannolikhetsrum och låt X vara en reell-värd stokastisk variabel på' . Om väntevärdet

 

är ändligt och

 

är en konvex funktion, så gäller olikheten

 

Ofta tillämpar man Jensens olikhet på den konvexa funktionen   vilket ger olikheten

 
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.