Jens Henriksson

svensk affärsman

Jens Henriksson, född 1967 i Lund, är sedan 1 oktober 2019 verkställande direktör och koncernchef för Swedbank. Har var vd i Folksam under åren 2013-2019.

Jens Henriksson

Född Lund, Skåne
Yrke VD Swedbank

BiografiRedigera

Henriksson är medlem i styrelsen för Svenska Bankföreningen, European Savings and Banking Group (ESBG), International Chamber of Commerce Sweden, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Nordic CEOs for Sustainability, SNS Centre for Business and Policy Studies, Stockholms handelskammare, samt The Polhem Award Council.

Innan Folksam var han börschef och VD på Stockholmsbörsen 2010–2013. Hans ledarskap beskrevs av tidningen Chef som: "Med fast hand, skarp hjärna och hård hud navigerar Jens Henriksson, chef för Stockholmsbörsen, med ett rasande tempo i den finansiella turbulensen".

Innan dess var han under några månader chef för bankrelationer på Swedbank efter att ha kommit tillbaka till Sverige efter tre år i USA – först som svensk exekutivdirektör och styrelseledamot på Internationella valutafonden, IMF, i Washington, DC, och därefter som rådgivare på NASDAQ, i Rockville, MD

Under hans tid på valutafonden genomförde IMF ett omfattande omstruktureringsprogram. Den finansiella krisen fick stora konsekvenser i två medlemsländer i den valkrets som Henriksson representerade, Island och Lettland. Bägge tvingade söka finansiell assistans. Hans uppdrag var att konsultera länder i deras omställningsprogram, samt att tillvarata såväl de enskilda ländernas som IMF:s och grannländernas intressen.

Innan dess var Jens Henriksson Senior Policy Fellow på Bruegelinstitutet där han bland annat författade den flitigt citerade boken "Ten Lessons About Budget Consolidation".

Under åren 1994 till 2006 arbetade Henriksson på Finansdepartementet. Åren1994-1998 var han politiskt sakkunnig, 1998-2002 var han planeringschef och 2002-2006 statssekreterare. Under sin tid som statssekreterare var han medlem i EU:s Finansiella och Ekonomiska Kommitté, EFC, och WP3 i OECD, samt Alternate Governor i European Bank for Reconstruction and Development och IMF.

Han har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Alka Forsikring och Svenska Spel. Han har varit kolumnist i Fokus, Svenska Dagbladet och Arbetet.

Henriksson är utbildad civilingenjör i elektroteknik med inriktning på reglerteknik, därutöver har han avlat civilekonomexamen vid Lunds universitet. År 2012 blev han fil. lic. i nationalekonomi på Stockholms universitet om samspelet mellan finans- och penningpolitik. Hans handledare var professor John Hassler. Opponent var professor Lars E.O. Svensson.

Henriksson är av den franske presidenten utnämnd till riddare av Ordre National du mérite. Han är hedersmedlem i Kalmar Nation vid Lunds Universitet.

KällorRedigera

Näringslivstitlar
Företräddes av
Birgitte Bonnesen
 Swedbanks verkställande direktör
2019–
Sittande
Företräddes av
 Folksams verkställande direktör
2013–2019
Efterträddes av
Ylva Wessén
Företräddes av
Erik Thedéen
 Stockholmsbörsens verkställande direktör
2010–2013
Efterträddes av
Magnus Billing