Jan Holmgaard

svensk översättare

Jan Holmgaard är en svensk litteraturvetare, essäist och översättare.

Holmgaard disputerade vid Stockholms universitet 1998 på avhandlingen Jaget i texten, och har varit gästforskare vid Oxfords universitet samt vid Søren Kierkegaard Forskningscenter i Köpenhamn. Han var redaktör för kulturtidskriften Aiolos mellan åren 1995–2014 och har även varit verksam som dramaturg och översättare av dramatik och musikdramatik.

Holmgaard är docent vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Han har föreläst vid en rad lärosäten, däribland Oxford University, Humboldtuniversitetet i Berlin, samt Köpenhamns universitet. Han undervisar även i europeisk litteratur och filosofi vid DIS Stockholm.

Bibliografi i urvalRedigera

BöckerRedigera

ArtiklarRedigera

 • “Skillnadens estetik. Några anteckningar med utgångspunkt i Sören Kierkegaard”, Artes nr 2 2003, s 21-25.
 • “Det undflyende”, Aiolos nr 22-23 2004, s 55-66.
 • “Filosofins form”, Aiolos + Glänta, nr 2 2004, s 119-125.
 • “Tomhet och tro”, Artes nr 2 2004, s 51-56.
 • “Skrivandets sublimitet hos Wordsworth”, Tidskrift för litteraturvetenskap nr 1 2004, s 133-140
 • ”'Ett stigande och fallande likt lärkans'. Om det poetiska hos Kierkegaard”, Lyrikvännen nr 2 2004.
 • “Idealitet och musik”, Artes nr 1 2005, s 22-29.
 • “Det skönas ideologi. Några anteckningar kring ett 1700-talsbegrepp”, Aiolos nr 25-26 2005, s 49-66.
 • ”Förförelse och kropp hos Kierkegaard”, i Tänkarens mångfald. Nutida perspektiv på Sören Kierkegaard, red L- Koldtoft, Jon Stewart och Jan Holmgaard, Stockholm 2005, s 67-77.
 • ”Gemenskapen i en apostrof. En estetisk-politisk essä på fri hand”, Aiolos nr 29 2007, s 5-10.
 • ”Sinnlighetens demoni”, i Tolkningens scen: Festskrift till Roland Lysell, utg Otto Fischer mfl, Stockholm 2008, s 98-120.
 • ”Det patologiska dramat. Några anteckningar om Racines Fedra”, i Aiolos nr 34-35, 2008.
 • ”'Maybe Even Less Than Nothing'. A Few Critical Notes on Kierkegaard Reading Schlegel”, i Kierkegaard Yearbook 2009, ed Niel Jørgen Cappelørn
 • ”Paradoxens former. En läsning av Carl-Henning Wijkmarks roman Dacapo”, i Aiolos nr 36-37 2009
 • "Örnen och flugan. En läsning av Paul Valérys Un soirée avec Monsieur Teste", i Aiolos nr 41-42 2010
 • "Filosofen och vargen", i Aiolos nr 44 2011
 • "Utsatthetens ABC. Paul Valéry och andens kris", i Aiolos nr 46-47 2014
 • "Vad är postkritik?", i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1 2017
 • "Köttet, flugan och örnen: deleuzianskt djurblivande i Paul Valérys En afton med herr Teste", i Deleuze och litteraturen, red. Johan Sehlberg och Sven-Olof Wallenstein, Tankekraft förlag 2018
 • "Space, Body, and the Uncanny", i Anna Kleberg Tham, 99-19, A Retrospective, Art&Theory Stockholm 2019, s 15-24.

AntologierRedigera

 • 2004 "Deleuze", Glänta och Aiolos, red. Fredrika Spindler och Jan Holmgaard
 • 2005 "Tänkarens mångfald", Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard, red. Lone Koldtoft, Jon Stewart och Jan Holmgaard

ÖversättningarRedigera

KällorRedigera