Essäistik, litterär genre som närmar sig sakprosan. Essäistiken är en personligt utformad, reflekterande prosa som emellertid samtidigt förhåller sig till fakta. Akribi eftersträvas, om än i mindre utsträckning än i den vetenskapliga uppsatsen.

Se ävenRedigera