Öppna huvudmenyn
Hus vid Stångån, i Hjulsbro, där fabriken tidigare låg.
Hus i Jakobsdal, i norra Hjulsbro.

Hjulsbro är en stadsdel i sydöstra Linköping i Östergötland. Hjulsbro är beläget vid en fors i Stångån i mellersta Landeryds socken.

BeskrivningRedigera

Norra delen av Hjulsbro kallas för Jakobsdal där det bland annat finns en badplats vid Stångån. Söder om Jakobsdal ligger ett område som kallas för Kvinneby. Här ligger Kvinnebyskolan (år 1-6) och vid Stångån ligger Hackefors sluss. Längre söderut ligger det ursprungliga Hjulsbro med bland annat Hjulsbro sluss, Hjulsbroskolan (år 1-6) samt badplatsen Hjulsbrobadet (strax söder om vägbron).


HistorikRedigera

Namnet Hjulsbro härrör från mansnamnet Giurdh, i de äldsta skrifterna omnämnt som Giurdhsbro. Troligt är att Giurdh var inblandad i uppförandet av en bro över ån. Troligtvis fanns ett vadställe på platsen innan bron uppfördes. Via omskrivningar och dialektala ändringar har det så småningom blivit Hjulsbro.

Hjulsbro blev även namnet på en gård med tillhörande kvarn i forsen. År 1505 köptes gården av den sedermera kände linköpingsbiskopen Hans Brask. På 1860-talet byggdes en sluss i forsen i samband med konstruktionen av Kinda kanal. Den gamla landsvägen genom Hjulsbro passerade via en svängbro över slussen och en valvbro av sten över forsen.

Gården och kvarnen fanns kvar fram till 1906 då de revs och ersattes av en fabrik, Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik. Runt fabriken växte det moderna samhället Hjulsbro fram. När Östra Centralbanan byggdes 1901 tillkom Hjulsbro station strax öster om samhället. I samhället uppfördes under 1900-talet livsmedelsaffärer, brandstation, caféer, bibliotek, Godtemplargård, Hjulsbro Möbelfabrik och skola. Strax söder om samhället låg Hjulsbrovarvet, ett reparationsvarv för Kinda kanals fartyg under åren 1931-1948.

Området Kvinneby är uppkallat efter en by "Qwinneby" redan omnämnd 1412. "Historiskt sett så är dagens områdesnamn Ekholmen och Kvinneby felplacerade. Området som benämns som Kvinneby var platsen för Ekholmen gård och ägor, medan Ekholmen centrum med hyreshus är byggda på forna Kvinnebys ägor".[1]

Hjulsbro gränsar till stadsdelarna Johannelund, Hackefors, Ullstämma och Ekholmen.[2]

SportRedigera

Hjulsbro IdrottsKlubb, HjIK, har ett aktivt fotbollslag i östra Götalands division 3. Föreningen bildades 25 juni 1930.

BefolkningsutvecklingRedigera

Befolkningsutvecklingen i Hjulsbro 1950–1970[3][4]
År Folkmängd
1950
  
778
1960
  
1 151
1965
  
1 561
Anm.: Sammanvuxen med Linköping 1970

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera