Signatur kan avse:

  • Signatur - en pseudonym, användarnamn eller initialer
    • Signatur - en namnteckning eller underskrift, vilket dock är ett oriktigt bruk. Det är en anglicism, en felöversatt så kallad falsk vän av engelska signature. För svenska språket är definitionen ovan den riktiga definitionen av ordet "signatur".
  • Digital signatur - även kallad elektronisk signatur, det vill säga data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet verkligen härrör från angiven källa
  • Signaturmelodi - ett musikstycke som spelas för att presentera något
  • Signaturbyggnad - term som ibland brukar användas för en byggnad med uppseendeväckande arkitektur
  • Signatur (skivbolag) - ett kristet skivbolag
  • Arksignatur - bokstavs- och sifferkombination som finns tryckt längst ner på arken i äldre böcker