Öppna huvudmenyn

En järnvägsdepå är en service- och uppställningsplats där tåg förvaras och underhålls när de inte är i reguljär trafik.

Depåer uppförs av fastighetsbolag som Jernhusen och Train Alliance och drivs av trafikhuvudmän.