Jägare-samlare är i antropologin den idag näst intill utdöda samhällsform där människorna helt livnärde sig på jakt, fiske och insamling av ätbara växter. Större delen av den mänskliga kulturens utveckling har sannolikt utgjorts av vad man kallar jägar- samlar- och fiskarsamhällen, vilka sedermera helt eller delvis övergått i röjgödslingsjordbruk[1] och mer avancerade former av jordbruk samt djurskötsel.

De medlemmar av sanfolket i Namibia som fortfarande lever traditionellt är typiska jägare-samlare

Den areal som en skandinav i ett sådant samhälle för ca 6000 år sedan genomsnittligt behövde för att kunna försörja sig uppskattas i runda tal till tio kvadratkilometer[1]

Jägar- och samlarfolk är ofta nomader och befinner sig i ett utvecklingssteg som ofta övergår i att man följer och jagar hjordar av vilda djur, så småningom tämjer dem och håller dem i egna hjordar som man följer till bete och vatten, därefter inhägnar dem varvid man kan övergå från nomadtillvaro till att bli bofast och då även kunna ägna sig åt jordbruk. Samtliga utvecklingssteg och övergångarna mellan dem finns ännu idag representerade på jorden.

Den grundläggande samhällsformen för jägare-samlare är bandet.

Samhällsformen kallas även för urkommunismen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Urban Emanuelsson, "Hur många kan marken föda?" i Biodiverse, 2018:1, sid. 16