Självförsörjning

hur en grupp eller samhälle som försörjer sig själv utan handel med omvärden

Självförsörjning är en teori, eller praktisk handling, om hur grupper eller samhällen ska försörja sig själva utan bytes- eller valutahandel. Teorin är i viss mån utbredd inom vissa anarkistiska grupper och då speciellt inom individualanarkismen. Självförsörjning förespråkas även inom vissa miljögrupper. Självförsörjning ses som ett mycket ursprungligt sätt att leva.

Rent konkret kan man dela upp självförsörjning i olika nivåer. I fallande skala för jorden, världsdel, land, region, kommun, stad, stadsdel, grupp, familj och individ.

Ett vanligt exempel på självförsörjning är en person/familj som lever på en mindre gård. Därpå odlas och tillverkas sedan allt som behövs för att denne/dessa ska klara sig. Denna form av självhushållning är i vissa fall en reaktion mot konsumism i det moderna samhället.

Ett mål för uppfostran av barn är att de skall växa upp och bli självförsörjande i den mening att de skall gå ut i vuxenlivet och inte skall vara ekonomiskt beroende av sina föräldrar och stå på egna ben och i denna process försörja sig själva.

Självförsörjning kan även avse en enskilds förmåga att klara sig själv vid en samhällskris.

1854 publicerades Walden av Henry David Thoreau. Boken beskriver hans två år levandes utanför samhället i en eremitkoja vid tjärnen Walden Pond, helt självförsörjande genom fiske och odling. Boken fick stort inflytande.

Några exempel på människor som levt isolerade från omvärlden under åtskilliga decennier är Familjen Lykov i Sibirien, Heimo Korth och Richard Proenneke i Alaska, samt de japanska soldaterna Yokoi Shoichi och Hiroo Onoda.

Se även Redigera

Externa länkar Redigera