Öppna huvudmenyn

Sett ur historiskt eller evolutionärt perspektiv, består en stam av en social formgruppering som existerar före övergången till stat, exempelvis till småkungarike. Ett hövdingadöme är en mellanform mellan stamsamhället och stat, men gränserna mellan begreppen är flytande.

Vissa använder termen för naturfolkens och icke-västliga samhällen[källa behövs]. En tredje grupp är forskare inom sociologi som använder termen för samhällsorganisationer baserade på släktskap (se klan, tronföljd). Bibeln talar om Israels tolv stammar, vars stamfäder var patriarken Jakobs tolv söner.

Sverige har tre konstituerande folkstammar: Svear, Götar och Gutar. Dessutom fanns en rad självständiga ursprungsfolk och småkungariken i Sverige som uppgick i dessa folkstammars statsbildningar.

Se ävenRedigera