Inom talteori är Iwasawateori en teori för Galoismoduler av idealklassgrupper. Teorin påbörjades på 1950-talet av Kenkichi Iwasawa som en del av teorin om cyklotomiska kroppar. På 1970-talet undersökte Barry Mazur generaliseringar av Iwasawateorin till abelska varieteter.

Iwasawa utgick från observationen att det inom algebraisk talteori finns följder av utvidgningskroppar som har Galoisgrupp som är isomorf med den additiva gruppen av p-adiska heltal.

FormuleringRedigera

Iwasawa undersökte så kallade  -utvidgningar: oändliga utvidgningar av en algebraisk talkropp   med Galoisgrupp   isomorfisk till den additiva gruppen av p-adiska tal för något primtal p. Varje sluten delgrupp av   är av formen  , så enligt Galoisteori är en  -utvidgning   samma sak som en oändlig serie kroppar   så att  . Iwasawa undersökte klassiska Galoismoduler över   genom att ställa frågor om strukturen av moduler över  .

Mer allmänt ställer Iwasawateori frågor om strukturen av Galoismoduler över utvidgningar vars Galoisgrupp är en p-adisk Liegrupp.

Se ävenRedigera