En algebraisk talkropp är en kroppsutvidgning av den rationella talkroppen som är ändlig som vektorrum över .

Algebraiska talkroppar är det huvudsakliga studieobjektet i algebraisk talteori.

Exempel redigera

Om p är ett heltal som inte är delbar av något kvadrattal förutom ett så är kroppen

 

en algebraisk talkropp med gradtal 2 (utvidgningen har dimension 2 som vektorrum över Q).

Ett annat exempel är de gaussiska rationella talen, Q(i), där i är den imaginära enheten, i2 = -1.

Se även redigera