Isocitronsyra är en karboxylsyra. Den ingår i citronsyracykeln.

Isocitronsyra
strukturformel
SI-enheter & STP används om ej annat angivits