Internatskola

skola där flera av eleverna även bor under stora delar av läsåret

En internatskola är en skola där vissa eller alla elever bor på skolan. Många internatskolor har även ett antal elever från skolans närområde som bor kvar hemma, så kallad externat-undervisning.

Internatskolar i olika länder Redigera

Schweiz Redigera

Storbritannien Redigera

I Storbritannien och många andra engelskspråkiga länder är det vanligt med internatskolor. Många internatskolor tar endast emot elever av endera könet, men det finns också samskolor.

Sverige Redigera

De första svenska internatskolorna kom under 1800-talet och i början av 1900-talet. I takt med att grundskolor och gymnasieskolor infördes i Sverige försvann de flesta internatskolorna. Idag förekommer skolformen i huvudsak vid riksidrottsgymnasier, friskolor med riksintag och många folkhögskolors längre kurser.

Mellan 1970 och 2015 fanns speciella riksinternat. Som internatelever intogs enligt bestämmelserna barn och ungdom ur någon tre kategorier: barn och ungdomar med utlandssvenska föräldrar, som har behov av miljöbyte eller är från glesbygd och icke kan beredas tillfredsställande inackordering.

Före detta riksinternat Redigera

Exempel på andra internatskolor i Sverige Redigera

Böcker om livet på internatskolor Redigera

Inom barn- och ungdomslitteraturen har böcker som utspelas på internatskolor, speciellt i Storbritannien, blivit så vanliga att de kan betecknas som en särskild litterär genre, se Internatskoleböcker.

Referenser Redigera

Noter Redigera