Impulsmomentsatsen bygger på Reynolds transportteorem (RTT) där den extensiva storheten och den intensiva storheten

där H är rörelsemängdsmomentet, r är en riktningsvektor, V är en hastighetsvektor och m är massa. Omskriven med ovanstående blir RTT:

där F är en kraftvektor, kv är en kontrollvolym, ky är en kontrollyta, är den relativa hastighetsvektorn och ρ är densiteten. Impulsmomentsatsen kan förenklas beroende på situation.

Fix kontrollvolymRedigera

 

Endimensionellt in- och utflödeRedigera

 

där   står för massflödet.

Se ävenRedigera