Energiekvationen bygger på Reynolds transportteorem (RTT) där den extensiva storheten B står för energi. Den intensiva storheten β blir då energi per enhet massa:

Grundform

redigera

Energiekvationen kan förenklas beroende på förhållanden men skrivs i grundform som:

 

där Q står för värme, W för arbete (alltså står   för överfört värme per tidsenhet och   för arbete per tidsenhet), kv för kontrollvolym och ky för kontrollyta. V är en hastighetsvektor och n är en enhetsvektor (negativ för inflöde och positiv för utflöde). e är summan av:

 

Den sista termen övrig rör kemiska eller nukleära reaktioner alternativt magnetfält och är därför nästan alltid lika med noll. e kan då skrivas om med   som intern energi och längden z ritkad uppåt:

 

Arbete per tidsenhet består av axelarbetet  , de viskösa spänningarnas arbete   samt tryckkrafternas arbete  . De två senare är:

   

Där p är trycket i fluiden och   är spänningsvekorn. Alltså är arbetet (notera att de viskösa spänningarnas arbete är negativt):

 

Energiekvationen kan då skrivas om till:

 

  står för entalpi och definieras som  .

Endimensionellt in- och utflöde

redigera

 

Stationär strömning, ett endimensionellt inlopp samt ett endimensionellt utlopp

redigera

 

där  

Se även

redigera