Kontinuitetsekvationen är en ekvation baserad på Reynolds transportteorem (RTT). Kontinuitetsekvationen är ett uttryck för villkoret att massa varken skapas eller försvinner vid ett strömningsförlopp.

Grundform redigera

Den extensiva storheten B gäller då massa varför den intensiva storheten β blir 1 eftersom:

 

RTT blir då:

 ,

där kv står för kontrollvolym, ky för kontrollyta, ρ för densiteten, A för area, V för hastighet.   är en relativ hastighetsvektor medan   är en enhetsvektor som är negativ för inflöde och positiv för utflöde. Dock är   lika med noll för en kontrollvolym.

Kontinuitetsekvationen är:

 

Kontinuitetsekvationen förenklas beroende på situation.

Fix kontrollvolym redigera

  och  , dvs.

 

Endimensionell, stationär strömning i fix kontrollvolym redigera

Vid stationär strömning är  

Vid endimensionell, stationär strömning i en fix kontrollvolym gäller då:

 , vilket ger att:

 

Vid inkompressibelt flöde är densiteten konstant genom hela fluiden. Alltså gäller att  .

Inkompressibelt flöde med fix kontrollvolym redigera

 

Endimensionell, inkompressibel strömning genom kontrollvolym redigera

  dvs.   och  

Källor redigera

Se även redigera