Ideell

term som definierar en verksamhet som icke-vinstdriven eller allmännyttig
(Omdirigerad från Ideellt)

Ideell är en verksamhet som bedrivs på ett organiserat sätt. I många fall så har verksamheterna olika slags vinstintressen som är avsedda för allmännyttiga, idéburna, syften. Direkta privatekonomiska vinster förknippas inte med begreppet. Ideellt arbete kan ske i ideella föreningar eller i informella nätverk och tillfälliga sammanslutningar utan formell status.

Ideella insatser kan vara komplement till andra verksamheter, till exempel skolmormor/skolmorfar, volontärarbete för äldre, diakonala besöksgrupper, akuta räddningsinsatser med mera och i vissa fall har ideellt arbete nästan helt övertagit ansvaret för vissa samhällsfunktioner, såsom stöd till hemlösa och misshandlade kvinnor.

Se ävenRedigera