Räddningstjänst är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Räddningstjänst i olika länderRedigera

Se ävenRedigera