Allmännyttig

beskrivning av en verksamhet som riktar sig till en icke avgränsad krets av personer för det allmänna bästa
Uppslagsordet ”allmännytta” leder hit. För hyresrättsbegreppet "allmännyttan", se Allmännyttigt bostadsföretag.

Allmännyttig verksamhet avser vanligen en ideell verksamhet som riktar sig till en icke avgränsad krets av personer och som sker inom ramen för en viss verksamhetsidé för det allmänna bästa. Det EU-rättsliga begreppet allmännyttig avviker för övrigt från termens finländska definitioner.[1]

Se även redigera

Referenser redigera