ISO 3166-2-koderna för Sverige betecknar Sveriges 21 län, och består alltid av två delar separerade med ett bindestreck. Den första delen av dessa ISO 3166-1-koder är landskoden SE för Sverige. Den andra delen, som används av länsstyrelserna, består av en specifik bokstav för respektive län. Undantag görs för Stockholms-, Västerbottens- och Norrbottens län, som med koderna AB, AC respektive BD är de enda av länen med fler än en bokstav i länskoden.

Ordningen är geografisk och börjar med Stockholms län, och går sedan i bokstavsordning medsols runt södra Sverige och norrut. Bokstavskoderna har tagits från de länsbokstäver som tidigare användes på registreringsskyltar på motorfordon, men har anpassats till de förändringar i länsindelningen som har gjorts sedan dessa avskaffades 1973.

Förteckning över Sveriges ISO 3166-2-koder redigera

ISO 3166-2 kod Län Alternativ kod
SE-AB   Stockholms län SE-01
SE-C   Uppsala län SE-03
SE-D   Södermanlands län SE-04
SE-E   Östergötlands län SE-05
SE-F   Jönköpings län SE-06
SE-G   Kronobergs län SE-07
SE-H   Kalmar län SE-08
SE-I   Gotlands län SE-09
SE-K   Blekinge län SE-10
SE-M   Skåne län SE-12
SE-N   Hallands län SE-13
SE-O   Västra Götalands län SE-14
SE-S   Värmlands län SE-17
SE-T   Örebro län SE-18
SE-U   Västmanlands län SE-19
SE-W   Dalarnas län SE-20
SE-X   Gävleborgs län SE-21
SE-Y   Västernorrlands län SE-22
SE-Z   Jämtlands län SE-23
SE-AC   Västerbottens län SE-24
SE-BD   Norrbottens län SE-25

Historiska länsbokstäver redigera

Se även redigera

Källor redigera