CCE-kontakter (från Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'équipement électrique; Internationella kommissionen för regler om godkännande av elektriska produkter) har övertagits i IEC 60309 (tidigare IEC 309) som en internationell standard från IEC för "Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk". I Sverige är den fastställd som svensk standard och benämns SS-EN 60309, i Tyskland DIN EN 60309, Österrike OEVE / BSI BS EN 60309, och i Schweiz SN EN 60309.

Två IEC-60309 anslutningsdon
32A 400V 3F+N+ 6h Stickkontakt
16A 400V 3F+ 6h Stickkontakt
Stickpropp med fasvändare
16A 230V F+N+ 6h Stickkontakt
16A 230V F+N+ 6h Uttag

Den, av standarden, högsta tillåtna spänningen är 690 V likspänning eller växelspänning; Högsta tillåtna ström, 250 A; och den högsta frekvensen, 500 Hz. Temperaturområdet är −25 °C till 40 °C.

Ingående delar

redigera

IEC 60309-1 specificerar allmänna funktionskrav och säkerhetskrav.

IEC 60309-2 specificerar ett antal anslutningsdon cirkulär höljen, och olika antal och arrangemang av stift för olika tillämpningar med specifikationstexten "Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för uttagsdon med stift och kontakthylsor".

IEC 60309-3 behandlade anslutningsdon för användning i explosiva miljöer, men drogs tillbaka 1998.

IEC 60309-4 behandlar uttag och skarvuttag med brytare med eller utan förregling.

Fysiskt utförande

redigera

IEC 60309-2 anslutningar finns i många varianter och har utformats så att en kontakt av en viss typ endast passar i ett uttag av samma typ.

Dessutom är utformningen av kontaktstiften och diametern på kontakten beroende på dess kapacitet. Det finns en skillnad mellan de nominella strömstyrkorna 16 A, 32 A, 63 A och 125 A. Detta gör det omöjligt att ansluta stickproppar och uttag med olika kapacitet.

Det finns anslutningsdon med två, tre, fyra, fem eller sju kontaktstift. Alla stift är cirkulärt placerade i kontakthuset.

Till skillnad från den hushållsbruk använda stickkontakten är utformningen av IEC-60309-2 kontakter utförda för optimal kraftöverföring, med stora kontaktytor mellan stiften i kontakten och kontakthylsorna i uttaget. Kontakthylsorna är ofta i slitsad mässing så att nästan hela hylsans yta kan nyttjas för överföringen. Man försöker därmed motverka den oönskade uppvärmningen vid hög last.

Som nackdelar kan ses det relativt stora formatet och den ofta höga kraft som behövs för ihop och isärkoppling.

Identifiering

redigera

Stickproppar och uttag enligt IEC 60309 är färgkodade. För de vanligaste användningsområdena (där frekvensen är 50 Hz eller 60 Hz), är kodningen baserad på den i anslutningen högsta ingående spänningen. (Vid flerfassystem fas-tillfas spänning eller vid enfas fas-till-jord spänning. För högre frekvenser används gröna anslutningsdon.

Färgkodning

redigera
Spänningsområde
Färg
20–25V
lila
40–50V
vit
100–130V
gul
200–250V
blå
380–480V
röd
500–690V
svart
Frekvens >60 Hz – 500 Hz
grön
Annat än ovanstående
grå

Position skyddsjordsstift

redigera

Olika spänningar och frekvenser för anslutningarna definieras av positionen för skyddsjordsstiftet. Skyddsjordsstiftet kan vara placerat i en av tolv möjliga positioner med 30 graders delning. Position 6 (klockan 6) markeras av kontakthusets styrstift/skåra. Vid märkning av kontakter skrivs positionen ofta som 6h. Dessutom är skyddsledaren tjockare än resten av kontakterna. Detta för att förhindra felaktig inkoppling eller polvändning.

antal stift (F=Fas, N=Nolledare, S=Skyddsjord)
F+N+S/2F+S 3F+S 3F+N+S
Skyddsjord
stift
placering
2 >50 V, 300–500 Hz, grönt kontakthus >50 V, 300–500 Hz, grönt kontakthus >50 V, 300–500 Hz, grönt kontakthus
3 50-250 V AC 380 V, 50 Hz rött kontakthus
440 V, 60 Hz
220/380 V, 50 Hz rött kontakthus
250/440 V, 60 Hz
4 100-130 V AC, gult kontakthus 100-130 V AC, gult kontakthus 57/100 - 75/130 V AC, gult kontakthus
5 277 V, 60 Hz 600-690 V AC, svart kontakthus 347/600 - 400/690 V AC, svart kontakthus
6 200-250 V AC, blått kontakthus 380-415 V AC, rött kontakthus 200/346 - 240/415 V AC, rött kontakthus
7 480-500 V AC, svart kontakthus 480-500 V AC, svart kontakthus 277/480 V - 288/500 V AC, svart kontakthus
8 250 V DC - -
9 380-415 V AC, rött kontakthus 200-250 V AC, blått kontakthus 120/208 V - 144/250 V AC, blått kontakthus
10 - >50 V, 100–300 Hz, grönt kontakthus -
11 - 440-460 V, 60 Hz, rött kontakthus 250/440 V - 265/460 V, 60 Hz, rött kontakthus
12 - - -

Vanliga användningsområden

redigera

Röd trefas

redigera

För drift av apparater större effektbehov används nästan alltid den röda kontakten "3F + N + S 6h", mestadels i versioner för 16 A, 32 A och 63A. Andra 3-fas kontakttyper än IEC 60309, t.ex. SEMKO 17, är nu nästan helt ersatta. (Ett konkurrerande system som fortfarande finns kvar är Perilex, men det används i stort sett endast för 3-fas anslutning av hushållsspisar.)

Anslutning

redigera

De fem stiften är placerade i en cirkel med skyddsjordstiftet markerat som längre och tjockare. När man tittar på ett uttag är ordningen medurs från skyddsjordstiftet fas-1, fas-2 fas-3 följt av noll-ledaren.

Ledare Placering
(klockan)
Kabelfärg
Skyddsjord 6 gul/grön
Fas-1 8 brun
Fas-2 11 svart
Fas-3 1 grå
Nolla 4 blå

För att enkelt kunna byta rotationsriktning på faserna för till exempel en ansluten maskin med asynkronmotor finns särskilda stickkontakter där två av fasstiften kan vridas runt så att de byter plats.

Blå enfas

redigera

Den andra vanligast förekommande IEC 60309 kontakten när den blå "F + N + S, 6h" som är ett robustare alternativ till den vanliga jordade Schuko-kontakten. Fördelarna är bland annat bättre mekaniskt skydd för stiften, bättre elektrisk kontakt, mekanisk spärr för oavsiktlig urkoppling. (Stickontakten har en klack som hakar i uttagets skyddslock, varför kontakten inte kan dras ur utan att man lyfter på locket). En större internationell standardisering är också en fördel.

Det är särskilt vanligt att kontakten används för elanslutning av campingfordon såsom husvagnar och husbilar. Uttaget är i stort sett standard på campingplatser och småbåtshamnar, där den används till stor del beroende på att IEC 60309 standardanslutningar håller kapslingsklass IP44 och om ett uttag monteras nedåtriktat når det kapslingsklass IP53 vilket är fullgott för användning i utomhus under alla väderförhållanden.

Anslutning

redigera

De tre stiften ansluts på motsvarande sätt som för den röda 3-faskontakten, d.v.s. medurs i ordningen från skyddsjord kommer först fas följt av nolla.

Ledare Placering
(klockan)
Kabelfärg
Skyddsjord 6 gul/grön
Fas 10 brun
Nolla 2 blå