Schuko (från tyska Schutzkontakt, skyddskontakt) är en typ av jordad stickpropp. Namnet kommer från inbyggda skyddsjorden. Schuko är standard för jordade stickproppar inom många länder i Europa, bland annat i Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

1 Försänkning som skyddar mot väta och beröring av spänningsförande delar.
2 Skyddsjorden som ansluter före fas och nolla
3
4 Skåror för extra stabilitet. Upphöjningarna i uttagsbrunnen förhindrar att en ojordad stickpropp kopplas in.
De blå områdena har Schuko som standard.

Se ävenRedigera