Huvudman är förvaltningsrättslig term för den statliga myndighet, kommunala förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet.

CivilrättRedigera

I civilrättslig mening är huvudman en term för fullmaktsgivare, klient eller uppdragsgivare, exempelvis en person som har god man, står under förvaltarskap eller som har anlitat ett juridiskt ombud i vilket rättsligt ärende som helst.

GenealogiRedigera

Begreppet kan också avse den främste representanten för en släkt. I adliga ätter avses stamfadern (den som adlades från början), och därefter äldste sonen i rakast existerande led. Det är huvudmannen som företräder släkten vid adelsmöteRiddarhuset. Även i vissa icke adliga släkter används benämningen på samma sätt, även om det där helt saknar rättslig betydelse.

I länder, där monarkin är avskaffad, men där förutvarande kungaätt ännu har levande medlemmar, avses den främste representanten för ätten – vanligen den person som skulle ha varit monark ifall monarkin fortfarande hade varit det gällande statsskicket.

Se ävenRedigera