Adelsmöte är ett beslutande möte inom adeln i Sverige som hålls vart tredje år i Riddarhuspalatset. Adelsmötet är Sveriges ridderskap och adels (Riddarhusets) högsta beslutsfattande organ.

En representant från varje adelsätt har rätt att delta i mötet. Ättens huvudman har företrädesrätt att representera ätten. Mötet behandlar motioner och budget samt väljer personer till olika former av uppdrag och organ.[1] Endast män har tidigare varit valbara och försök att ändra den ordningen så att även kvinnor ska kunna vara valbara har tidigare röstats ner.[2]

Vid Adelsmötet 2013 valdes för första gången en friherrinna och civilekonom samt en friherrinna och jurist in som ledamöter i Riddarhusutskottet tillsammans med 14 adelsmän. Riddarhusutskottet är i funktion enbart under mötet för att förbereda ärendena för beslut.

Referenser

redigera