Husa Gård är ett KRAV-godkänd ekologiska jordbruk. Gården ligger i närheten av Brottby i Vallentuna kommun, ca 3,5 mil norr om Stockholm och omfattar 138 hektar åkermark, 32 hektar betesmark, 1 hektar skog samt 2 hektar övrig mark. Brukaren heter Staffan Ahrén. Han deltog 1985 i bildandet av organisationen KRAV och var ordförande för föreningen Ekologiska Lantbrukarna under dess sju första år.

ProdukterRedigera

Gårdens primära produktion består av ekologiskt kött, främst från nöt. Djuren föds upp enligt KRAV:s regler på naturbete samt ekologiskt odlade grödor från den egna gården.

Externa länkarRedigera