Öppna huvudmenyn
Huddingeledens märkning i Gladö Kvarnsjöns naturreservat, 2016.

Huddingeleden är en vandringsled i Huddinge kommun. Leden började anläggas och markeras på försommaren 2016 och invigdes officiellt den 28 april 2019 på Sundby gård.[1] Leden är drygt 80 kilometer lång och knyter ihop Huddinges samtliga skyddade naturområden. Leden är uppmärkt med orangefärgade plåtskyltar med texten ”HUDDINGELEDEN”.

Innehåll

BeskrivningRedigera

 
Flytbrygga över Gladöviksviken.
 
Rast- och grillplats vid Orlången.
 
Gullvivor i Glömsta ängs naturreservat.
 
Gladö kvarns kvarnruin.

Redan på 1980-talet fanns en mindre vandringsled i Huddinge kommun som kallades Huddingeleden. Den underhölls inte föll i glömska men återupptäcktes av lokalprofilen Olle Magnusson. År 2014 beslöt kommunens naturvårdsavdelning att låta komplettera och märka upp befintliga leder och skapa därmed en helt ny led, där några avsnitt blev färdiga på försommaren 2016. Huddingeleden sträcker sig i en stor, förgrenad slinga på huvudsakligen befintliga stigar och vägar från Masmo i väster till Skogås i öster och från Stuvsta i norr till Ådran i söder. Vandringen går i naturmark, bara några få ställen passerar en tätort.

Leden sammanbinder sex Natura 2000 områden, ett biotopskyddsområde, 12 naturreservat och ett tiotal sjöar, bland dem Gömmaren, Magelungen, Drevviken, Gladökvarnsjön och Orlången. Vid Orlången anlades nya gångbryggor över Gladöviksviken samt nya rastplatser med grill och väderskydd. Här byggdes en helt ny vandringsslinga, som är tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att rullstolsburna personer kan ta sig fram. Vandringsleden vid Gladöviken invigdes under festliga former den 7 juni 2016 och därmed öppnades även hela Huddingeleden.

NaturområdenRedigera

Huddingeleden sammanknyter följande skyddade naturområden (i alfabetisk ordning):

Övriga områdenRedigera

Se ävenRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera