Våld eller hot mot tjänsteman

(Omdirigerad från Hot mot tjänsteman)

Våld eller hot mot tjänsteman innebär i svensk rätt (brottsbalken 17 kap 1 §) misshandel eller olaga hot förövad mot polisman, Skyddsvakt, ordningsvakt, väktare eller annan som utövar myndighet eller någon som arbetar i en särskilt utsatt yrkesgrupp, om brottet motiveras av brottsoffrets tjänsteställning.

I Brottsbalkens 17 kapitel framgår att:

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit.[1]

Skyddet gäller även andra än myndighetsanställda om det finns särskilda föreskrifter. Taxichaufförer och andra trafiktjänstemän skyddas till exempel genom Lag om skydd för viss tjänsteutövning (1975:688).[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera