Historiker

vetare som studerar historiens utveckling och historiska skildringar
(Omdirigerad från Historieskrivare)

En historiker är en forskare som studerar mänsklighetens förflutna genom att granska och analysera äldre texter och bilder. Vanligen har han eller hon akademisk examen i den vetenskapliga disciplinen historia.

Historiker skiljer sig från arkeologer och arkivarier i att arkeologer studerar materiella lämningar, medan arkivarier hanterar och tillgängliggör det skriftliga och bildliga källmaterial som historikerna bygger sin forskning på.

Inom det historiska verksamhetsfältet märks även populärhistoriker, amatörhistoriker och författare av historisk fiktion. En vanlig form av historisk amatörforskning är släktforskning.


Se ävenRedigera