Populärhistoria är en genre som presenterar historia på ett underhållande och lättillgängligt sätt.

"Populärhistoriker" är i sin tur en titel som vanligen används på journalister och författare som skriver om historia (t.ex. Herman Lindqvist). Dessa personer får ofta kritik från disputerade forskare för vetenskapliga brister i texterna.

Populärhistoria produceras dock även av forskare i historia. Vanligen är texterna då populariserade versioner av akademiska arbeten såsom vetenskapliga artiklar eller avhandlingar, och syftar då till att presentera historieforskning för en bredare allmänhet i enlighet med den "tredje uppgiften".

Kända svenska populärhistoriker redigera

Kända amerikanska populärhistoriker redigera

Kända brittiska populärhistoriker redigera

Se även redigera

Källor redigera