Herre var under medeltiden en titel (Dominus) som bara riddare fick använda. Birger jarls far var Herre till Bjälbo i Östergötland.

Herre kan idag syfta på:

  • Herre – en artighetstitel för en man, se herr
  • Herre – råder eller befaller över andra, se herr
  • herr- – i sportsammang används förledet för att beteckna indelningsklass för män, se herridrott
  • Herren – en i Bibel- och psalmtexter vanligt förekommande synonym för Gud

PersonerRedigera

Se ävenRedigera