Lista över Judeens regenter

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Judeens regenter, från Judas Mackabaios till den slutliga romerska annekteringen. Listan omfattar inte kungar i Juda från Salomos död till Jerusalems förstörelse år 586 f.Kr. genom den babyloniske kungen Nebukadnessar II.

Hasmoneanska rebelledare, 167–153 f.Kr. redigera

Hasmoneanska överstepräster och kungar, 153–37 f.Kr. redigera

Överstepräster 37 f.Kr–70 e.Kr. redigera

Såväl namnen på översteprästerna som deras respektive ämbetstid är i flera fall osäkra.[1]

 • Hananel (Ananelos), 37–36 f.Kr.
 • Aristoboulos III, 36 f.Kr.
 • Hananel (Ananelos) (för andra gången), 36–30 f.Kr.
 • Jesus, son till Fabis, 30–ca 22 f.Kr.
 • Simon, son till Boethos, ca 22–5 f.Kr.[2]
 • Matthias, son till Theofilos, 5–4 f.Kr.[2]
 • Joasar, son till Boethos, 4 f.Kr.[3][4]
 • Eleasar, son till Boethos, 4–3 f.Kr.[3]
 • Jesus, son till Sie, 3 f.Kr.–?[3]
 • Joasar, son till Boethos (för andra gången), ?–6 e.Kr.
 • Hannas (Ananos, son till Seth), 6–15 e.Kr.
 • Ismael, son till Fabis, ca 15–16 e.Kr.[5]
 • Eleasar, son till Ananos (Hannas), ca 16–17 e.Kr.
 • Simon, son till Kamithos, 17–18 e.Kr.
 • Kajafas (Josef, son till Kajafas), Ananos’ (eller Hannas’) svärson, ca 18–36 e.Kr.
 • Jonatan, son till Ananos (Hannas), 36–37 e.Kr.
 • Theofilos, son till Ananos (Hannas), 37–41 e.Kr.
 • Simon Kantheras, son till Boethos, ca 41–43 e.Kr.
 • Mattias, son till Ananos (Hannas), ca 43 e.Kr.
 • Elionaios, son till Kantheras, ca 43–44 e.Kr.
 • Jonatan, son till Ananos (Hannas) (för andra gången), ca 44 e.Kr.
 • Josef, son till Kamithos, ca 44–47 e.Kr.[6]
 • Ananias, son till Nebedaios, 47–åtminstone 55 e.Kr.[6]
 • Jonathan, ?–ca 58 e.Kr.[7]
 • Ismael, son till Fabis (för andra gången?), ca 58–61 e.Kr.
 • Josef Kabi, son till Simon, ca 61–62 e.Kr.
 • Ananos, son till Ananos (Hannas, son till Hannas), 62 e.Kr.
 • Jesus, son till Damnaios, ca 62–63 e.Kr.
 • Jesus, son till Gamaliel, ca 63–65 e.Kr.[8]
 • Matthias, son till Theofilos, 65–67 e.Kr.
 • Fannias (Pineasos), son till Samuel, 67–70 e.Kr.

Herodianska dynastin, 60 f.Kr–100 e.Kr. redigera

Romerska ståthållare över Judeen, 6–66 e.Kr. redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Den följande listan bygger huvudsakligen på Joachim Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus (London: SCM Press, 1969), s. 377–378, och återgivningen av namnen på svenska är gjord med stöd av Farrar, Frederick William; Fehr Fredrik (1878). Jesu lif [Elektronisk resurs]. Stockholm: Fahlcrantz. Libris 10231433. https://runeberg.org/jesulif/ ; projekt Runeberg 963–966.
 2. ^ [a b] Flavius Josefus, Judiska fornminnen 17.4.2.
 3. ^ [a b c] Flavius Josefus, Judiska fornminnen 17.13.1.
 4. ^ Flavius Josefus, Judiska fornminnen 18.1.1.
 5. ^ Flavius Josefus, Judiska fornminnen 3.15.3.
 6. ^ [a b] Flavius Josefus, Judiska fornminnen 20.5.2.
 7. ^ Flavius Josefus, Judiska fornminnen 20.8.5.
 8. ^ Flavius Josefus, Judiska fornminnen 20.9.4.