Hermitepolynomen, uppkallade efter franske 1800-talsmatematikern Charles Hermite, är en uppsättning ortogonala polynom hemmahörande i Hilbertrummet . De betecknas Hn(x), där n är gradtalet. Med Rodrigues formel kan man generera det n-te polynomet.

Hermitepolynomen är även lösningen till ett Sturm-Liouville-problem, nämligen

De elva första Hermitepolynomen är:

Egenskaper Redigera

Differensekvation Redigera

 

Explicit formel Redigera

 

Speciella värden Redigera

 

Genererande funktion Redigera

 

Övrigt Redigera

Multiplikationsteoremet:

 
 
 
 

Relations till andra funktioner Redigera

Laguerrepolynom Redigera

Hermitepolynomen är relaterade till Laguerrepolynomen enligt

 
 .

Relation till generaliserade hypergeometriska serier Redigera

 
 

där   är en generaliserad hypergeometrisk funktion.

Externa länkar Redigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.