Henrik Johan von Essen

svensk militär

Henrik Johan von Essen, född 1674, död 1750, var en svensk militär.

von Essen tjänade vid de svenska trupperna i Nederländerna, blev 1700 kapten, 1711 major och fick 1719 överstes titel och blev 1739 chef för Södermanlands regemente. von Essen deltog i slaget vid Düna 1701 och slaget vid Gadebusch 1712, blev fången vid Tönningen men hemkom och deltog med södra armén i Karl XII:s sista fälttåg. Han utmärkte sig även i slaget vid Stäket 1719.

KällorRedigera