Henrik Ekengren Oscarsson

svensk professor i statsvetenskap och valforskare

Gustav Henrik Ekengren Oscarsson, ogift Oscarsson, född 21 juli 1972, är en svensk professor i statsvetenskap och valforskare vid Göteborgs universitet samt samhällsdebattör.

Henrik Ekengren Oscarsson, 2007.

Oscarsson disputerade 1998 med avhandlingen Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956–1996. Han har samförfattat eller redigerat 29 böcker (se nedan).

Under perioden oktober 2010 till september 2017 hade han ett tidsbegränsat uppdrag som föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Sedan 2011 är han professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning. Som landets enda valforskningsprofessor leder han det svenska Valforskningsprogrammet, som sedan 1950-talet genomför stora besöksintervju-undersökningar av svenska väljare i samband med varje riksdagsval, folkomröstning och Europaparlamentsval. Undersökningarna är en del av demokrati-statistiken och genomförs i samarbete med Statistiska centralbyrån. Undersökningsresultaten publiceras i form av rapporter, uppsatser, artiklar, bokkapitel, avhandlingar och böcker.

I maj 2009 offentliggjorde Oscarsson sin egen Poll of polls, som väger samman flera opinionsundersökningar för att på så sätt få ett stabilare mätresultat. Från februari 2010 valde han att kalla mätmetoden för Mätningarnas mätning (MäMä).

Oscarsson myntade 2013 ordet "åsiktskorridor", som en reaktion på vad svenskarna egentligen tycker och vad som diskuteras i offentligheten.

Henrik Ekengren Oscarsson är ledamot i Medieakademin.

BibliografiRedigera

 • Oscarsson, Henrik, Annika Bergström, Torbjörn Bergman & Johan Hellström (2021) Polarisering i Sverige. Demokratirådets rapport 2021. Stockholm: SNS Förlag.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg [Eds] (2020) Research Handbook on Political Partisanship. London: Edward Elgar.
 • Holmberg, Sören, Per Näsman, Henrik Oscarsson & Kajsa Gudmundson (2020) Lyssna på väljarna. Sveriges televisions vallokalsundersökningar Valu. Göteborg/Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen/SVT.
 • Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns & Lena Wängnerud 2017. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5:e upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik.
 • Andersson, Ulrika, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarsson. Red. 2017. Larmar och gör sig till. SOM-rapport 70. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Ohlsson, Jonas, Maria Solevid & Henrik Oscarsson. Red. 2016. Ekvilibrium. SOM-rapport 67. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer.
 • Bergström, Annika, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson. Red. 2015. Fragment. SOM-rapport 63. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Bergström, Annika & Henrik Oscarsson. Red. 2014. "Mittfåra & marginal". SOM-rapport 61. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud. Eds. 2013. "Stepping Stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government." University of Gothenburg: Department of Political Science.
 • Bengtsson, Åsa, Kasper M Hansen, Olafur Hardarson, Hanne-Marthe Narud & Henrik Oscarsson (2013). "The Nordic Voter: Myths of Exceptionalism." London: ECPR Press.
 • Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson & Annika Bergström. Red. 2013. "Vägskäl". SOM-rapport 59. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). "Nya svenska väljare". Stockholm: Norstedts Juridik.
 • Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson & Annika Bergström. Red. 2012. "I framtidens skugga". SOM-rapport 56. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Berg, Linda & Henrik Oscarsson. Red. 2012. "Omstritt omval". SOM-rapport 55. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Holmberg, Sören, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson. Red. 2011. Lycksalighetens ö. SOM-rapport 54. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. Red. 2010. Väljarbeteende i Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
 • Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall 2008. Förtida röstning i Sverige. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg 2008. Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts.
 • Oscarsson Henrik & Sören Holmberg. 2006. Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
 • Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson. 2004. Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. Red. 2004. Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
 • Oscarsson, Henrik Red. 2003. Demokratitrender. SOM-rapport 32. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Oscarsson, Henrik Red. 2002. Spår i framtiden. SOM-rapport 28. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Ekengren, Ann-Marie & Henrik Oscarsson. 2002. Det röda hotet. De polisiära och militära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960. Lund: Nordic Academic Press.
 • Oscarsson, Henrik Red. 2001. Skilda valdagar och vårval? Forskningsrapporter utgivna av 1999 års Författningsutredning. SOU 2001:65. Stockholm: Justitiedepartementet.
 • Holmberg, Sören, Per Hedberg, Henrik Oscarsson, Martin Bennulf, Staffan Kumlin, Maria Oskarson, Rutger Lindahl & Martin Brothén 2001. EuropaOpinionen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
 • Oscarsson, Henrik 1998. Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
 • Oscarsson, Henrik 1995. Partierna i rymden. Svenska väljares uppfattningar av partiavstånd och konfliktstrukturen i partisystemet 1968-1994. Licentiatavhandling. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera