SOM-institutet

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet

SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet och har sin bakgrund i ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.[1] SOM-institutet genomför sedan 1986 årliga frågeundersökningar med fokus på Samhälle, Opinion och Medier (SOM).

Seminariegatan 1 B, med JMG och SOM-institutet ("Mediehuset") samt Nordicom.

Institutet bedriver egen samhälls- och metodforskning, men fungerar också som en infrastruktur för att ställa forskningsfrågor till befolkningen eller till deltagare i webbpaneler - något som utnyttjas av såväl forskare vid svenska och internationella lärosäten som av myndigheter och andra offentliga organisationer.[2] Utöver SOM-undersökningarna[3] och Medborgarpanelen[4] genomför SOM-institutet även PEP-rapporten i samverkan med Generation PEP[5] och Karolinska Institutet (KI)[6].

Historik redigera

SOM-institutet grundades av Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Lennart Weibull, professor i massmedieforskning, samt Lennart Nilsson, docent i offentlig förvaltning.

Sedan 1986 genomför institutet en nationell riksrepresentativ postenkätundersökning med möjlighet att svara på webben (den nationella SOM-undersökningen) på temat samhälle, opinion och medier. Den nationella undersökningen går ut till 21 000 slumpmässigt utvalda personer boende i Sverige mellan 16 och 85 år[7]. Sedan 1992 genomför SOM-institutet även regionala och lokala undersökningar bland annat i Västra Götaland, Skåne, Värmland och Göteborg.

De tydligaste spåren av undersökningsverksamheten är SOM-institutets publikationer i form av rapporter och forskarantologier. Merparten av de resultat som publiceras i form av böcker, rapporter och presentationer kommer ifrån SOM-undersökningarna, och framförallt den nationella SOM-undersökningen. . Alla publikationer och presentationer från SOM-institutet finns för nedladdning på institutets hemsida[8].

Föreståndare för institutet är sedan oktober 2017 Johan Martinsson, docent i statsvetenskap[9]. Tidigare föreståndare (2010-2017) var professor Henrik Oscarsson.

SOM-institutets forskarantologier redigera

År Boktitel Redaktörer Omnämnande i media
2020 Regntunga skyar[10] Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg
2019 Ingen kommer undan kulturen[11] Anders Carlander, Patrik Öhberg & Elias Mellander
2019 Storm och stiltje[12] Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström
2018 Hemma Väst[13] Anders Carlander & Björn Rönnerstrand
2018 Sprickor i fasaden[14] Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren & Maria Oskarson
2017 En brokig gemenskap[15] Ulrika Andersson & Annika Bergström
2017 Larmar och gör sig till[16] Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oscarsson Tidningen Sjukhusläkaren nämnde ett par av rapportens slutsatser i en nyhetskrönika. Dels att integration och immigration under 2015 var de samhällsfrågor som flest svenskar rankade som viktigast. Och dels att sjukvården under 2015 var den samhällsinstans med det högsta förtroendet.[17]
2017 Slutna rum och öppna landskap[18] Ulrika Andersson
2016 Hållbarhetens horisont[19] Annika Bergström & Niklas Harring
2016 Värmländska utmaningar[20] PO Norell & Lennart Nilsson
2016 Ekvilibrium[21] Jonas Ohlsson, Henrik Ekengren Oscarsson & Maria Solevid
2016 Svenska utlandsröster[22] Maria Solevid
2015 Alla dessa val[23] Annika Bergström & Jonas Ohlsson
2015 Fragment[24] Annika Bergström, Bengt Johansson & Henrik Oscarsson
2014 Brytningstider[25] Annika Bergström & Jonas Ohlssom
2014 Mittfåra och marginal[26] Henrik Oscarsson & Annika Bergström I Svenska Dagbladets artikel om årets SOM-rapport framhålls bland annat att "nio av tio svenskar tycker att livet är meningsfullt" och att konsumtionen av alkohol blivit mer "kontinental" i Sverige. [27]

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ ”SOM-institutet, Göteborgs universitet”. www.gu.se. https://www.gu.se/som-institutet. Läst 19 oktober 2020. 
 2. ^ ”Om oss | SOM-institutet, Göteborgs universitet”. www.gu.se. https://www.gu.se/som-institutet/om-oss. Läst 19 oktober 2020. 
 3. ^ ”Om SOM-undersökningarna | SOM-institutet, Göteborgs universitet”. www.gu.se. https://www.gu.se/som-institutet/som-undersokningarna/om-som-undersokningarna. Läst 19 oktober 2020. 
 4. ^ ”Om Medborgarpanelen | SOM-institutet, Göteborgs universitet”. www.gu.se. Arkiverad från originalet den 12 oktober 2020. https://web.archive.org/web/20201012175643/https://www.gu.se/som-institutet/medborgarpanelen/om-medborgarpanelen. Läst 19 oktober 2020. 
 5. ^ ”Generation Pep”. generationpep.se. https://generationpep.se/sv/. Läst 19 oktober 2020. 
 6. ^ ”Pep-up for children and young people when the Crown Princess and Prince came to KI | Karolinska Institutet Nyheter” (på engelska). news.ki.se. https://news.ki.se/pep-up-for-children-and-young-people-when-the-crown-princess-and-prince-came-to-ki. Läst 19 oktober 2020. 
 7. ^ ”Den nationella SOM-undersökningen”. Göteborgs universitet. 27 mars 2017. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170202021835/http://som.gu.se/undersokningar/den-nationella-som-undersokningen. Läst 24 januari 2017. 
 8. ^ ”Resultat och publikationer”. Göteborgs universitet. 15 maj 2009. https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer. Läst 19 oktober 2020. 
 9. ^ Jansson, Daniel (2 oktober 2017). ”Nyheter Detalj”. Göteborgs universitet. https://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj//johan-martinsson-tilltrader-som-forestandare-for-som-institutet.cid1519507. Läst 29 december 2017. 
 10. ^ ”Regntunga skyar”. SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 28 juni 2020. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-08/Regntunga%20skyar%20HELA.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 11. ^ ”Ingen kommer undan kulturen”. SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 10 december 2019. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Ingen%20kommer%20undan%20kulturen%20HELA.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 12. ^ ”Storm och stiltje”. 26 juni 2019. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Storm%20och%20stiltje%20HELA.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 13. ^ ”Hemma Väst”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Hemma%20V%C3%A4st%20fulltext.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 14. ^ ”Sprickor i fasade”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/SOM%2072.%20Sprickor%20i%20fasaden%20%28Andersson%20et%20al%29%202018.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 15. ^ ”En brokig gemenskap”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/71.%20En%20brokig%20gemenskap%20%28Andersson%20%26%20Bergstr%C3%B6m%29%202017.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 16. ^ ”Larmar och gör sig till”. SOM-institutet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/SOM%2070_Larmar%20och%20g%C3%B6r%20sig%20till%20%28Andersson%20et%20al%29%202017.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 17. ^ SOM-rapport: ökat förtroende för sjukvårdenSjukhusläkaren 2016
 18. ^ ”Slutna rum...”. SOM-institutet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/69.%20Slutna%20rum%20och%20%C3%B6ppna%20landskap%20%28Andersson%29%202017.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 19. ^ ”Hållbarhetens horisont”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/H%C3%A5llbarhetens-horisont%20hela%20boken.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 20. ^ ”Värmländska utmaningar”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/V%C3%A4rml%C3%A4ndska%20utmaningar%20hela%20boken.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 21. ^ ”Ekvilibrium”. SOM-institutet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Ekvilibrium.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 22. ^ ”Svenska utlandsröster”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Svenska-utlandsr%C3%B6ster-fulltext.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 23. ^ ”Alla dessa val”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Alla%20dessa%20val%20SOM%20publ%2064%20korr%20jan%202016.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 24. ^ ”Fragment”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Fragment---hela-boken.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 25. ^ ”Brytningstider”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/Brytningstider---hela-boken.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 26. ^ ”Mittfåra och marginal”. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/mittf%C3%A5ra%20och%20marginal-hela.pdf. Läst 19 oktober 2020. 
 27. ^ Rosenkrantz Undersökning avslöjar: Svenskarnas attityder till...Svenska Dagbladet 2014

Externa länkar redigera