Helgeandshus

kombinerade ålderdomshem, fattigstugor och sjukhus drivna av Helige Andes orden

Helgeandshus (av Helige Andens hus; latin: Domus sancti Spiritus) kallades, i Europa under medeltiden, de kombinerade ålderdomshem, fattigstugor och sjukhus[1] drivna av Helige Andes orden, som var en viktig del av tidens omsorgsväsen.

Under medeltiden fanns det helgeandshus i de flesta av Europas städer.[2] Helgeandshusen blev vanliga i Danmark och Nordtyskland under 1200-talet. De första svenska uppstod i slutet av 1200-talet.[3]

Helgeandshus i SverigeRedigera

Helgeandshus i SkånelandskapenRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Dahlby, Frithiof; Lundberg, Lars Åke (1983). Nya kyrkokalendern. Älvsjö: Verbum. Libris 7410834. ISBN 91-526-0297-4 
  2. ^ helgeandshus i Nationalencyklopedins  (2000). Läst 22 november 2019.
  3. ^ Arleskär, Martin (2007) (PDF). Hospital och Helgeandshus : En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:535114/FULLTEXT01.pdf. Läst 15 augusti 2017. 

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera