Öppna huvudmenyn

Harmoni

i musikteori ett antal toner som klingar samtidigt enligt ett regelbundet rytmiskt mönster, eller som av något annat skäl uppfattas som enhetliga

En harmoni är i musikteori ett antal toner som klingar samtidigt, enligt ett regelbundet rytmiskt mönster, eller som av något annat skäl uppfattas som enhetliga. Det kan också syfta på hur sådana klanger påverkar musiken och varandra, i den betydelsen används ofta benämningarna harmonik eller harmonisk gestaltning. En mer specifik variant av den första betydelsen är ackord. Harmoniken brukar beskrivas som musikens "vertikala" plan, eftersom samtidigt klingande toner står under varandra i notsystemet, och är ett av de musikaliska grundelement som studeras i musikteorin. Den grenen av musikteorin kallas harmonilära.

Egenskaper hos harmonierRedigera

Harmonik är beroende av uppbyggnad och utveckling. I varje harmoni finns ett mått av inneboende spänning, eller vilja att leda till en ny harmoni. I varje följd av harmonier finns dessutom ett mått av framåtdrivande kraft. Varje musikalisk beståndsdel, vare sig det är en fras, sektion, vers, eller ett helt stycke innehåller ett stegrande och avtagande av harmonisk spänning och/eller rörelse.

Vanliga typer av harmonierRedigera

Inom den västerländska musiktraditionen är den absolut mest dominerande typen av harmoni treklangen.

Se ävenRedigera