Öppna huvudmenyn

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Handelshögskolans huvudbyggnad Novahuset.

Handelshögskolan vid Örebro universitet är en institution vid Örebro universitet som bildades 2008 och består av fyra ämnen: företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar inom handelshögskolans ämnesområden har dock funnits i Örebro sedan slutet av 1960-talet, till en början i samarbete med Uppsala universitet.

UtbildningRedigera

Handelshögskolan ger ett 100-tal fristående kurser per år[1] samt fyra kandidatprogramgrundnivå: civilekonomprogrammet, ekonomiprogrammet, statistikerprogrammet, och systemvetenskapliga programmet.[2] Utöver det ges fem masterprogramavancerad nivå: masterprogram i företagsekonomi, masterprogram i finansiell ekonomi, masterprogram i informatik, masterprogram i nationalekonomi och masterprogram i statistik.[3] De tre sistnämnda programmen är internationella masterprogram. Det finns ungefär 3900 aktiva studenter och drygt 100 anställda – 15 professorer, 15 docenter, 30 lektorer, 10 adjunkter, 10 administratörer och omkring 30 anställda forskare, amanuenser och doktorander. Det totala antalet inskrivna doktorander är 50.[4]

ForskningRedigera

Forskningen vid Handelshögskolan är i huvudsak grupperade i dess fyra ämnen. Forskning bedrivs främst inom följande områden: internationell ekonomi, offentlig ekonomi, ekonometri, statistik, eGovernment, ICT för lärande och utveckling, informationssäkerhet, systemutveckling, styrning av organisationer, företagsetik och hållbarhetsfrågor samt forskning i skärningsytan mellan marknadsföring och entreprenörskap.[5]

SamverkanRedigera

Handelshögskolan samverkar med företag och organisationer inom flera olika områden. Inom utbildningen sker samarbete genom examensarbeten, praktik, mentorskap, gästföreläsningar, studiebesök och rekryteringsmässor. Inom forskningen sker samarbete genom gemensamma forskningsprojekt, delade tjänster samt finansiering av professorer och doktorander. Handelshögskolans Advisory board är ett rådgivande organ med uppgift att utveckla samverkansuppgiften men även vara referensgrupp för forskning och utbildning.[6] Ledamöter är ett tiotal externa nyckelpersoner med stora kontaktnät i näringsliv och offentlig sektor. Därutöver finns Handelshögskolans ledning samt enhetschefer och ämnesansvariga professorer representerade.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera