Med väggband avses den översta delen av en vägg, den som sluter an mot taket. I ett knuttimrat hus utgörs väggbandet av den översta stocken på långväggarna. I stavverk och skiftesverk bildar väggbandet tillsammans med syllen och stolparna ramen för fyllningen av stående respektive liggande plankor.

I ett korsvirkeshus kallas motsvarande del för hammarband.

KällorRedigera

https://web.archive.org/web/20071016230707/http://byggnadsvard.skansen.se/vandring1.htm